Yukarı Çık

YIN YANG FELSEFESİ

Yin ve Yang evrenin ve doğanın işleyiş düzeneklerini anlatan bir öğretidir. İnsanlık tarihinin bilinen tüm bilgi ve dini kaynaklarının üzerinde etkisi olmuştur. Evrenin dinamiğini karşıt kutuplarla açıklar. Bu kutupların birbiriyle etkileşiminin evreni, her şeyi nasıl oluşturduğunu ortaya koyar.

Yin Yang, uzakdoğuda özellikle de Çin'de fazlaca kabul gören bir kavramdır.

Öğretinin temelinde zıtlıkların denge içinde bulunduğu ve birbirinin içinde olduğu kabul görür.Ve doğadaki her şeyin bu karşıtlık ilkesi içinde olduğu ve bununla beraber ilerlediği düşüncesi yatmaktadır.

Felsefeye göre Yin Yang’dan önce sonsuzluk vardı. Daha sonra yin ve yang isimli iki zıt güç ortaya çıktı. Evrende bulunan her şeyin bir zıddı vardır, her ikisi de bir arada bulunur ve birlikte hareket etmek zorundadırlar. Yoksa var olamazlar. Buna ikilikten meydana gelen teklik de diyebiliriz.

Yin ve Yang eksi ve artı’yı sembolize eder.
Yin: karanlığı, dişiyi ve koyu renkleri
Yang: aydınlığı, erkeği ve güneşi temsil eder.

Yin yang birbirine zıt olmak yerine birbirini tamamalayan iki güç olarak görülür. Evrendeki her şeyde yin ve yang olduğu düşüncesi hakimdir. İçinde yaşadığımız Dünya yin ve yang tekliğidir. Karanlık ve aydınlık iç içe geçmiştir.

Dünya güneş etrafında döndükçe karanlık ve aydınlık taraf sürekli değişir. Ve aydınlık olan kararır, karanlık olan aydınlanır.